Aktsiaselts MEKE Sillamäe müüb avaliku suulise enampakkumise korras. Pavlovi 9-35 !UUENDUS 15.09.2023!

MEKE SILLAMÄE AS hooldaja ülesannete täitmise raames müüb avatud suulisel enampakkumisel 22.09.2023 kell 13.00: Korteriomand Sillamäel, registriosa nr.2713108 Pavlovi tn.9-35 ; 2-toaline korter, 4. korrus; 5. korruselises elumajas, üldpind 40m2 Alghind on 6100 eurot. Hind sisaldab tasumata kommunaalmakseid. Osavõtutasu – 30 eurot (ei tagastata). Osavõtutasu ja tagatisraha 10% müügiobjekti alghinnast kanda…

Jäätmete kogumismahutite eeldatav asukoht ja jäätmete konteinerite valik

Lugupeetud korteriühistu esindaja Sillamäe Linnavolikogu 22. detsembri 2022. a määrusega nr 28 võeti vastu Sillamäe linna jäätmehoolduseeskiri, mis jõustub 1. septembril 2023 (edaspidi eeskiri). Eeskirja nõuete kohaselt on jäätmevaldaja kohustatud sortima ja liigiti koguma tema valduses olevaid jäätmeid eeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt ning korraldatud jäätmeveo piirkonnas andma…

Lugupeetud korteriomanik

01. jaanuarist 2018 jõustub uus seadus, mille alusel ühinevad korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus. Vastavalt uue seaduse normidele kõik kortermajad moodustatakse ümber ühistuteks, mis kantakse vastloodud korteriühistute registrisse. AS MEKE Sillamäe, kui elumajade haldaja, peab vajalikuks teavitada igat korteiomanikku eelseisvatest muudatustest elumaja omanike ja haldaja vahel. Kahtlemata, siin toodud teave aitab vastu…