Võrgud

AS MEKE Sillamäe teostab elumajade ja hoonete tehniliste süsteemide teenindamist:

  • elumajade soojusvarustuse süsteemide reguleerimine ja remont;
  • veevarustusvõrgu teenindamine;
  • elumajade trepikodades gaasileke eemaldamise remonditööd;
  • elumajade elektrivarustuse süsteemide remont;
  • tehnilistes võrkudes avariiolukorra likvideerimine