Tegevus

AS MEKE Sillamäe – aktsiaselts “Sillamäe linna Munitsipaalne Elamu-Kommunaalettevõte”.
AS MEKE Sillamäe on asutatud 1997.aastal Sillamäe Linnavalitsuse vara baasil.
    Juriidiline aadress: Ranna tn. 3, Sillamäe, 40231, Eesti Vabariik
    Reg. kood: 10337120
    KMKR EE: 100143647
    Telefon: 3924081
    e-mail: aleksandr.bostrjak@meke.ee

Juhatuse liige:Aleksandr Bõstrjak
Nõukogu liikmed:
   Boriss Kossarev
   Juri Nikitin
   Anatoli Vihharev
   Juri Knjazev
   Jelena Kutsenko
Audiitorid: Juri Nedaškovski, Tatjana Minzatova – Audest Audiitorteenuste OÜ

Ettevõte on moodustatud eesmärgil osutada teenuseid Sillamäe linna territooriumil füüsilistele ja juriidilistele isikutele..
Elumaja ülalpidamiskuludeks arvestatud vahendite arvelt teostatakse:

– Järgmiste tehniliste võrkude teenindamist:

 • elektrivarustust
 • soojusvarustust
 • veevarustust
 • gaasivarustust
 • samuti teostatakse avarii ja teisi vajalikke jooksvaid remonte

– Igapäevast elumajade territooriumide koristamist:

 • lumekoristus
 • kõnniteede pihutamine liivaga
 • prügi kokku korjamine, trepikodade läbikäikude koristamine
 • rohu niitmine
 • riigilipu heiskamine ja mahavõtmine (riigipühad ja tähtpäevad)

– Elumaja ehituskonstruktsioonide teenindamine:

 • uste remont ja taastamine
 • katuste remont
 • lõhutud aknaklaaside vahetamine
 • telliskivist müüritise taastamine
 • põrandapinna taastamine
 • aknavõrede taastamine trepikodades
 • isolatsiooni taastamine soojavee torustikes
 • postkastide remont
 • vihmaveetorude väljavahetamine
 • rennide ja katuste puhastamine prahist, lumest, jäätusest
 • suitsulõõride ja ventilatsioonikanalite kontroll ja puhastamine
 • vahelagede soojustamine
 • sillutisriba, sokli taastamine ja remont, fassaadi defektide eemaldamine
 • tamburites ja trepikodades maalritööde taastamine

– Tasutakse elumajade keldriruumides teostatavad desifitseerimistööd.
– Tasutakse elumajade valgustus üldkasutatavates kohtas (trepikojad, keldrid, soojussõlmed).
– Peetakse elanike isikukontoid ja arveldust elanikega:

 • elumaja ülalpidamiskulude tasumine
 • remondifondi kogumist
 • taastusfondi kogumist
 • AS MEKE Sillamäe poolt osutatud teenused
 • OÜ Ekovir teenused prügi väljaveo osas
 • OÜ VKG Elektrivõrgud OÜ teenused
 • OÜ Sillamäe Raadiovõrk teenused
 • AS Silpower poolt osutatud teenused (küte ja soe vesi)

Remondifondi kogutud vahendite arvelt teostatakse metallist uste paigaldust trepikodadesse, katuse ja fassaadi remonti.
Kogusmisfond moodustatakse korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel, et kaasfinantseerida:
    katuse renoveerimine,
    elumaja üldkasutatavates kohtades asuva elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimist,
    akende vahetust trepikodades,
    seinte ja fassaadide soojustamist,
    trepikodade remonti,
    soojussõlmede ja veevarustuse süsteemi rekonstrueerimist ,
    varikatuste paigaldamist,
    postkastide paigaldamist.
Peale elumajade teenindamise teostab ettevõte ka teisi töid.
Osutab elumajade territooriumide ja trepikodade koristusteenust,
korteriühistutele ja kõrvalistele organisatsioonidele remonditöid.

Oma tegevuses AS MEKE Sillamäe juhindub kehtivatest õigusaktidest, äriseadustikust ja aktsiaseltsi põhikirjast.
Ettevõte andmed on toodud registris:

E-äriregister AS MEKE Sillamäe püüab olla efektiivne ettevõte kinnisvara haldaja,
oma töös osutada tähelepanu klintide teenindamisele kvaliteedile, teenustele ning säästva keskkonna säilitamisele.