Hooned

AS MEKE Sillamäe teostab elumajade ehituskonstruktsioonide teenindamist:

 • uste remont ja taastamine;
 • pehme ja kiltkivikatuse remont;
 • lõhutud klaaside vahetamine;
 • tellismüüritise ladumine;
 • põrandate taastusremont;
 • trepikodade aknaraamide vahetamine;
 • sooja veevarustuse torustikku isolatsiooni taastamine;
 • postkastide remont ;
 • vihmaveetorude vahetamine;
 • katuserennide ja katuste puhastamine prügist,lumest, jäätusest;
 • suitsulõõride ja ventilatsioonikanalite kontroll ja puhastamine;
 • pööninguvahelagede soojustamine;
 • sillutisriba, sokli, fassaadide taastamine ja remont;
 • tamburite ja trepikodade maalritööde teostamine.