Lugupeetud külastajad!

Lugupeetud külastajad!

Eriolukorra tõttu ja viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks peatati külastajate vastuvõtt.

Palun saatke avaldused ja sõnumid e-posti või telefoni teel

Avarii-dispetšeri teenused 39 24 400,

55 56 61 66

Aleksandr Bõstrjak (juhatuse liige) 39 24 081 asmeke@estpak.ee
Sergei Pliškin (peainsener) 55 45 311 sillamae@meke.ee
Inna Dmitrijeva (jurist) 39 71 279

55 24 218

jurist@meke.ee
Jelena Dremkova (haldaja) 5545322 sillamae@meke.ee
Ljudmila Hrustaljova (haldaja) 5545323 sillamae@meke.ee
Raamatupidamine 39 24 366 kt@meke.ee
Sekretär 39 24 364 sillamae@meke.ee