Haldava ettevõte AS MEKE Sillamäe pöördumine

Lugupeetud kliendid! Meie pöördumine Teie poole on eelkõige seotud soojusenergia enneolematu kallinemisega, mille Konkurentsiamet on kokku leppinud meie monopoolse soojuse tootja AS-iga Silpower (Sillamäe Soojuselektrijaam). Soojustariifi tõus on märkimisväärne ja ulatub ligi 42%-ni, 62,26 eurolt 88,10 euroni (koos käibemaksuga 20%) MWh kohta. Soojusenergia maksumus ei küüni soojuse maksumuse alampiirini, millest…