Sillamäe linnavalitsus teatab!

Teatame, et Sillamäe linna jäätmemaja töökorralduses aadressil Tolstoi tn L2 on toimunud muutused. Jäätmete üleandmiseks tuleb linna elanikul täita vastav tõend, kuhu märgitakse jäätmete liigid, kogused ja jäätmete üleandmise kuupäev. Tõendit tuleb kooskõlastada korteriühistu esindusõigust omava esindajaga.

Tõendivormi saab linna kodulehelt: http://www.sillamae.ee/ru/jaatmemajandus või Sillamäe Linnavalitsusest. Saame aru, et antud lahendus ei ole kõige mugavam elaniku jaoks, kuid see on vajalik selleks, et vältida teiste linnade ja valdade jäätmete utiliseerimist Sillamäe jäätmemajas. Tulevikus juurutatakse ID-kaardi põhise identifitseerimissüsteemi.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge keskkonnaspetsialist Alina Neventˇi poole telefonil 3925 731 või 5697 3415, e-post nevent@sillamae.ee

Majahaldur Elena Dremkova 55 45 322

Majahaldur Ljudmila Hrustaljova 55 45 323

e-post sillamae@meke.ee

Jäätmemaja töötab E – L 10.00 – 18.00 ning P 11.00 – 14.00

Jäätmemajas kogutavad jäätmeliigid:

Olmejäätmed, sh segaolmejäätmed ja suurjäätmed(vaibad, mööbliesemed, mööbli osad jms)

Pakendid

Ehitusjäätmed (ca 100 kg), puidujäätmed

Jäätmemajas ei võeta vastu:

Eterniit

Lehtklaas (sh aknaraamid)

Eterniit ja lehtklaas tuleb viia Uikala prügilasse, mis asub aadressil Kukruse küla, Toila vald, tel 3327911.

Peale kella 18.00 jäätmete ladustamine on KEELATUD.  Kogumiskohas on videovalve.

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmehooldusnõuete rikkumise eest on ettenähtud trahv kuni 1600,00 eurot (Jäätmeseaduse § 1207 )

link Sillamäe linnavalitsus

AS MEKE Sillamäe müüb

17. augustil 2020, kell 13.00 AS MEKE Sillamäe müüb avatud suulisel enampakkumisel eluruume:

Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 – 45, üldpindala 21,30 m2, 5-korruselise maja 2.korrus.

Asukoht https://goo.gl/maps/optumWiYP53MfHuX7

Alghind – 2300 eurot.

Müügiobjektiga saab tutvuda.

Osavõtutasu – 30 eurot (ei tagastata).

Tagatisraha – 10% müügiobjekti müügihinna algsuurusest kanda üle AS MEKE Sillamäe arveldusarvele ЕЕ421010552000094004 SEB Pank või ЕЕ472200001120046901 Swedbank mitte hiljem, kui päev enne enampakkumise läbiviimist.

Tagatisraha arvestatakse ostuhinna hulka. Ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha kolme päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.

Tagatisraha tuleb tasuda iga objekti kohta eraldi.

Enampakkumise tingimused:

* Müügihind tasutakse enne müügilepingu notariaalset tõestamist või eluasemelaenu võtmise

puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel. Järelmaksu ei rakendata.

* Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu

tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise päeval peab osaleja esitama:

  1. Isikut tõendava dokumendi või selle koopia; juriidiline isik – registrikaardi koopia;

  2. Volituse, juhul, kui enampakkumisel osaletakse esindaja vahendusel;

  3. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta;

Teave: Sillamäe, Ranna tn 3, kab nr 14, tel 39 71 279

jurist@meke.ee; www.meke.ee