AS MEKE Sillamäe müüb Ranna 45B kinnistu mõttelist osa (garaažiboksid)

AS MEKE Sillamäe kuulutab välja avaliku enampakkumise Ranna 45B kinnistu mõtteliste osade müügi (iga mõtteline osa on garaažiboks)

Aadress: Ranna tn 45B, Sillamäe

Katastritunnus: 73501: 012: 0108

Mõttelise osa nr 1 suurus – 175/3456 alghind 3500 eurot

Mõttelise osa nr 3 suurus – 173/3456 alghind 3000 eurot

Mõttelise osa nr 4 suurus – 174/3456 alghind 3500 eurot

Mõttelise osa nr 6 suurus – 176/3456 alghind 3500 eurot

Müügiesemega võib tutvuda 9. oktoobril 2020. a kell 14.00-14.30 nimetatud aadressil.

Suuline enampakkumine toimub 14. oktoobril 2020 kell 14:00

aadressil Ranna 3, Sillamäe, MEKE Sillamäe AS peakontoris.

Osavõtutasu enampakkumisel – 15 eurot (osavõtutasu ei tagastata).

Tagatisraha suurus on 10% kinnistu alghinnast. Tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse.

Enampakkumisest osavõtmiseks esitage komisjonile järgmised dokumendid:

  • registreerimiskaardi koopia (enampakkumisel osaleva juriidilise isiku puhul) või isikut tõendava dokumendi ja selle koopia (enampakkumisel osaleva üksikisiku puhul);

  • esindusõigust kinnitavad dokumendid (enampakkumisel osalemise korral esinduste kaudu);

  • maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta MEKE SILLAMÄE AS arvelduskontole: AS SEB Pank EE421010552000094004 või AS Swedbank EE472200001120046901

  • avalduse enampakkumisel osalemiseks saab saata e-posti aadressile: jurist@meke.ee

Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud AS MEKE Sillamäe arvelduskontole hiljemalt 13. oktoober 2020.a kell 12:00.

Järelmaksu ei rakendata. Kõik kulutused, mis on seotud notariaalsete toimingutega ja muudatuste tegemisega kinnistusraamatus tasub ostja.

Ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha 3 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist MEKE Sillamäe AS-i komisjoni poolt.

Enampakkumise kuulutus on avaldatud AS MEKE Sillamäe kodulehel http://meke.ee.

Täiendava info saamiseks ja müüki pandud vara vaatluseks pöörduge MEKE SILLAMÄE AS-i poole , ruum 9, tel 39 71 279, 55 25 218, jurist@meke.ee