Oma tegevuses AS MEKE Sillamäe juhindub normatiivdokumentidest:  AS MEKE Sillamäe tariifid (alates 01.01.2011.a.)

  Soojusvarustuse tariifid (alates 01.07.2011.a.)


Alates 1.juulist 2011.a. OÜ Sillamäe Raadiovõrk teenused - 1,40 EUR  Soojusvarustuse tariifid (alates 01.10.2011.a.)

  Soojusvarustuse tariifid (alates 01.01.2012.a.)


Alates 1. jaanuarist 2012.a. OÜ Ekovir teenused prügivedu inimese kohta - 0,98 EUR  Soojusvarustuse tariifid (alates 01.07.2012.a.)


Alates 1. september 2012.a. OÜ Ekovir teenused prügivedu inimese kohta - 1,10 EUR  AS MEKE Sillamäe tariifid (alates 01.03.2013.a.)

  Soojusvarustuse tariifid (alates 01.06.2013.a.)

  Soojusvarustuse tariifid (alates 02.11.2013.a.)

  Soojusvarustuse tariifid (alates 01.12.2013.a.)

  AS MEKE Sillamäe tariifid (alates 01.01.2014.a.)


Alates 1. 06. 2014.a. OÜ Ekovir teenused prügivedu inimese kohta - 2,10 EUR  AS MEKE Sillamäe tariifid (alates 01.06.2015.a.)


Alates 1.03.2017.a. OÜ Ekovir teenused prügivedu inimese kohta - 2,82 EUR
Alates 1.01.2019.a. OÜ Ekovir teenused prügivedu inimese kohta - 3,99 EUR  Soojusvarustuse tariifid (alates 01.04.2019.a.)