13.06.2017  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades
      Kajaka tn. 20
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 17, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 27.06.2017.a.
aadressil: kabinet nr. 17, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: sillamae@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71940

09.06.2017  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades
      V.Tškalovi tn.12
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 17, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 16.06.2017.a.
aadressil: kabinet nr. 17, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71940

03.05.2017  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade nr. 2,3,4 varikatuste renoveerimine elumaja
      Viru pst.31
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 8, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 09.05.2017.a.
aadressil: kabinet nr. 8, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 5545322 ________________________________

02.05.2017  Rumjantsevi tn 4 avaliku enampakkumine

  AS MEKE Sillamäe müüb Rumjantsevi tn 4 hoone koos krundiga

23.02.2017  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- katuse renoveerimine elumajas
      Mere pst.1
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 8, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 16.03.2017.a.
aadressil: kabinet nr. 8, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 5545322

15.02.2017  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elumaja välisseinade remont
      Viru pst.9
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 8, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 07.03.2017.a.
aadressil: kabinet nr. 8, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 5545322

20.12.2016  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine
      Kesk tn. 5
Tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 8, Ranna tn. 3, Sillamäe.
mobil telefon: 5545322
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 03.01.2017.a.
aadressil: kabinet nr. 17, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

04.11.2016  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumaja
      Kajaka tn. 8
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumaja üldkasutatavates kohtades:
      Juri Gagarini tn 35
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 18.11.2016.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

18.10.2016  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kooli tn 5
      Viru pst. 20A
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 04.11.2016.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 3971940

25.02.2016  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- katuse renoveerimine elumajas:
      M. Gorki tn. 6
      Mere pst. 1
      M. Rumjantsevi tn. 5
      Ranna tn. 47
- trepikodades remont elumajas:
      Ranna tn. 45
      Viru pst. 25
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 11.03.2016.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 3971940, 5545321

25.02.2016  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi
- õhukanalite puhastamine elumajades:
      Ranna tn. 25,27,29,31,33,35,37,39,45,47,49
      Valeri Tskalovi tn.27, 29
      Roheline tn. 2, 5
Hinnapakkumised esitada kuni 10.03.2016.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 3971940, 5545321

21.01.2016  Aruanne gaasiseadmete kontrolli ja gaasileke likvideerimise kohta.

  Aruanne kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

30.12.2015  Gaasitorustiku kontroll teostatut Inspecta Estonia OÜ poolt

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

08.12.2015  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- sillutisriba renoveerimine elumajades:
      Veski tn. 2
      Kajaka tn. 8
      Roheline tn. 1
      Viru pst. 28
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn 33
      Ranna tn. 37
      Kajaka tn.8
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn 33
      Ranna tn. 37
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Kajaka tn.8
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 07.01.2016.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 3971940

20.10.2015  Gaasitorustiku kontroll teostatut Inspecta Estonia OÜ poolt

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

01.10.2015  Hoiatus!

Teatame, et AS MEKE Sillamäe kavandab edaspidi korteriomanikele esitatud võlgnevused
nõuda sisse inkasso juriidilise büroo kaudu.
Otsus nõude esitamise kohta inkassole võetakse vastu tähtaegselt laekumata võlasumma osas.

28.09.2015  Annab üürile

AS MEKE Sillamäe annab üürile garaažid aadressil
      Ranna tn. 45b
      Valeri Tškalovi tn. 1/1
Asuva ruumi pöörduda tel. 39 71 860
või kabinet nr.18, Ranna tn, 3 Sillamäe.

25.08.2015  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn 1
      Mere pst. 5
      Valeri Tškalovi tn. 4
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Mere pst. 5
      Valeri Tškalovi tn. 4
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 09.09.2015.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 3971940

30.07.2015  Gaasitorustiku kontroll teostatut Inspecta Estonia OÜ poolt

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

15.05.2015  Gaasitorustiku kontroll teostatut Inspecta Estonia OÜ poolt

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

25.03.2015  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajas:
      Ranna tn. 35
Hinnapakkumised esitada kuni 15.04.2015.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonidel: 5545323, 3971940

16.03.2015  Gaasitorustiku kontroll teostatut AS Sillamäe Veevärk poolt

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

04.03.2015  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- sillutisriba renoveerimine elumajades :
      Veski tn. 2
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Viru pst. 28
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 02.04.2015.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

27.02.2015  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
1) Trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajade
2) Elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 17a
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 13.03.2015.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

23.02.2015  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Mere pst. 5
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 06.03.2015.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

29.01.2015  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- katuse renoveerimine elumajas:
      Juri Gagarini tn. 33
      Mere pst. 1
      Mihhail Rumjantsevi tn. 5
      Valeri Tskalovi tn. 16
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 26.02.2015.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

23.01.2015  INFO LINNA ELANIKELE

Suuremõõtmelise prügi väljavedu teostatakse TASUTA.
Ehitusprahi väljavedu toimub eelneva kokkuleppe alusel.
Tellimused esitada osaühingule OÜ EKOVIR,
kontaktisik - Ileana Smirnova, tel 52 92 649

12.01.2015  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 15
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 23.01.2015.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


06.01.2015  Gaasitorustiku kontroll

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

17.12.2014  Rendile

AS MEKE Sillamäe annab üürile aadressil Ranna tn. 45b (garaaž) asuva ruumi.
Pöörduda tel. 39 71 860 või kab.18, Ranna tn. 3, Sillamäe

24.11.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 57
      Mihhail Rumjantsevi tn. 6
      Valeri Tškalovi tn. 4
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 57
      Mihhail Rumjantsevi tn. 6
      Valeri Tškalovi tn. 4
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 19.12.2014.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


11.11.2014  Gaasitorustiku kontroll

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

22.10.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- sillutisriba renoveerimine elumajades:
    Juri Gagarini tn. 1
    Kesk tn. 5, 7
    Ranna tn. 49
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 14.11.2014.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

09.10.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- õhukanalite puhastamine elumajades:
    Juri Gagarini tn. 1, 11, 33
    Geoloogi tn. 8/1, 8/3
    Viru pst. 9, 17a, 19, 20, 22a, 27, 37c
    Ivan Pavlovi tn. 9
    Kalda tn. 22
    Kesk tn. 5, 9, 17, 63
    Ranna tn. 3, 31
    Roheline tn. 2, 3
    Valeri Tskalovi tn. 2, 27, 29
    Mere pst. 2
    Kooli tn. 5
    Majakovski tn. 15
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 30.10.2014.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

07.10.2014  Gaasitorustiku kontroll

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

17.09.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst. 4
     Geoloogi tn. 8/1
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Geoloogi tn. 8/1
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine
      Viru pst. 4
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 30.09.2014.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


04.09.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- elumajafasaadile paneelivaheliste õmbluste hermetiseerimine
      Kooli tn. 5
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 19.09.2014.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


01.09.2014  Gaasitorustiku kontroll

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

24.07.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumusi
Sillamäel, Kesk tn. 43, Viru pst. 39a juurdesõidutee laendamiseks.
Hinnapakkumuse hulka arvestada ehitus- ja ekspluatatsiooniloa
vormistamise kulud.
Juurdesõidutee projektiga on võimalik tutvuda:
Sillamäe, Ranna tn. 3, kab. nr. 20
Omada kaasas USB-flesh-mälu.
Hinnapakkumused esitada 8.augustini 2014 aadressil:
Sillamäe, Ranna tn. 3, kab. nr. 14, tel. 3971940

01.07.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumusi
Sillamäel, Viru pst. 39a juurdesõidutee laendamiseks.
Hinnapakkumuse hulka arvestada ehitus- ja ekspluatatsiooniloa
vormistamise kulud.
Juurdesõidutee projektiga on võimalik tutvuda:
Sillamäe, Ranna tn. 3, kab. nr. 20
Hinnapakkumused esitada 25.juulini 2014 aadressil:
Sillamäe, Ranna tn. 3, kab. nr. 14, tel. 3971940

30.06.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumusi
Sillamäel, Kesk tn. 43 juurdesõidutee laendamiseks.
Hinnapakkumuse hulka arvestada ehitus- ja ekspluatatsiooniloa
vormistamise kulud.
Juurdesõidutee projektiga on võimalik tutvuda:
Sillamäe, Ranna tn. 3, kab. nr. 20
Hinnapakkumused esitada 14.juulini 2014 aadressil:
Sillamäe, Ranna tn. 3, kab. nr. 14, tel. 3971940

13.06.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Mere pst.1
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 20.06.2014.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

09.06.2014  Gaasitorustiku kontroll

  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

07.02.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst.27
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 21.02.2014.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

15.01.2014  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- katuse renoveerimine elumajas:
      Juri Gagarini tn. 33, 35
      Maksim Gorki tn. 6
      Mihhail Rumjantsevi tn. 8
      Kesk tn. 13, 16
- elumajafasaadile paneelivaheliste õmbluste hermetiseerimine
      Kooli tn. 5
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst. 20a, 22a
      Pavlovi tn. 7, 9
      Kesk 37, 39a
      Kooli tn. 5
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 20a, 22a
      Kesk tn. 37
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine
      Kesk tn.59
      Pavlovi tn. 7, 9
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 06.02.2014.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


22.11.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
õhukanalite puhastamine elumajades.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 29.11.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

05.11.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Viru pst. 8
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 19.11.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

29.10.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu projekteerimistööde hinnapakkumusi
sõiduteede laiendamiseks aadressil:
      Viru pst 19
parkimiskohtade rajamise eesmärgil.
Projekteerimistingimused väljastatakse: Ranna tn 3, Sillamäe, kab nr 20
Hinnapakkumised esitada kuni 14.11.2013.a. aadressil:
Ranna tn 3, Sillamäe, kab. nr 20, telefon: 3971940

16.10.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 22
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 22
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 04.11.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

13.09.2013  Enampakkumine

30. septembril 2013, kell 13.00 AS MEKE Sillamäe müüb avatud suulisel enampakkumisel eluruume:
Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 - 97,
üldpindala 21,20m2, 5-korruselise maja 5.korrus.
Alghind – 2900 eurot.
Müügiobjektiga saab tutvuda.
Osavõtutasu - 30 eurot (ei tagastata).
Tagatisraha - 10% müügiobjekti müügihinna algsuurusest kanda üle AS MEKE Sillamäe
arveldusarvele nr 10552000094004 SEB Pank
või nr 1120046901 Swedbank mitte hiljem, kui päev enne enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha arvestatakse ostuhinna hulka.
Ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha kolme päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha tuleb tasuda iga objekti kohta eraldi.

Enampakkumise tingimused:
* Müügihind tasutakse enne müügilepingu notariaalset tõestamist või eluasemelaenu võtmise
   puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel. Järelmaksu ei rakendata.
* Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu
   tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise päeval peab osaleja esitama:
1. Isikut tõendava dokumendi või selle koopia; juriidiline isik - registrikaardi koopia.
2. Volituse, juhul, kui enampakkumisel osaletakse esindaja vahendusel.
3. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta.

Teave: Sillamäe, Ranna tn 3, kab nr 14, tel 39 71 279, jurist@meke.ee; www.meke.ee

11.09.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu projekteerimistööde hinnapakkumusi
sõiduteede laiendamiseks aadressil:
Viru pst 17a, Viru pst 19, Viru pst 39a, Gagarini tn 15a
parkimiskohtade rajamise eesmärgil.
Projekteerimistingimused väljastatakse: Ranna tn 3, Sillamäe, kab nr 20
Hinnapakkumised esitada kuni 9.10.2013.a. aadressil:
Ranna tn 3, Sillamäe, kab. nr 20, telefon: 3971940

22.07.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võtab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      V.Majakovski tn. 15,
      Ranna tn. 25, 27, 33, 35, 37, 45,
      Viru pst.8, 13, 25, 31,
      Kalda tn.22,
      M.Rumjantsevi tn.1,2,7,
      Roheline tn.2.
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      V.Majakovski tn.15,
      Ranna tn. 25, 27,37,
      Viru pst. 13,25,
      Kalda tn.22,
      M.Rumjantsevi tn.1,2,7,
      Roheline tn.2.
      Kajaka tn.18.
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Viru pst.31.
- elumaja rõdude renoveerimine:
      Ranna tn.27.
- ventilatsioonisahtide renoveerimine järgmiste elumajade katustel :
      Kesk tn.13, 16, 18, 20, 29
- elumajade fassaadi remont:
      Kooli tn. 5,
      Viru pst.31
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20: Ranna tn. 3, Sillamae
Hinnapakkumised esitada kuni 12.08.2013.а.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


02.05.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
Projekteerimistööde teostamine sõidutee laiendamiseks
seoses autotranspordi parkla rajamisega aadressil:
      Viru pst. 39
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 17.05.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

02.05.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- katuse renoveerimine elumajas :
      Gorki tn. 6
      Mihhail Rumjantsevi tn. 8
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 17.05.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

25.04.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- õhukanalite puhastamine elumajades:
    Juri Gagarini tn. 1,3,5,11,15A,33
    Geoloogi tn. 8/1
    Viru pst. 4,9,17a,19,20,22a,24,25,27,31,37c,39a
    Ivan Pavlovi tn. 7
    Kalda tn. 22
    Kesk tn. 5,9,45,49,59,63
    Ranna tn. 25,29,31,33,37,39,45,47
    Roheline tn. 1,2
    Valeri Tskalovi tn. 2,12,14,27,29
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 17.05.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

11.04.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elumaja Ranna tn. 27 rõdude renoveerimine
- ventilatsioonisahtide renoveerimine järgmiste elumajade katustel:
      Мihhail Rumjantsevi tn.8
      Kesk tn. 13
      Kesk tn. 16
      Kesk tn. 18
      Kesk tn. 20
      Kesk tn. 29
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 9.05.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

01.04.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Ranna tn. 31
      Ranna tn. 39
      Kesk tn. 35
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Ranna tn. 31
      Ranna tn. 39
      Kesk tn. 35
      Viru pst. 20
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 19.04.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

22.02.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kajaka tn. 8
      Viru pst. 12
      Valeri Tškalovi tn. 14
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kajaka tn. 8
      Valeri Tškalovi tn. 14
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Kajaka tn. 8
      Viru pst. 12
      Valeri Tškalovi tn. 14
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 14.03.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

21.01.2013  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- katuse renoveerimine elumajas :
      Viru pst.20a
      Viru pst.39a
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 07.02.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


09.01.2013  Hoone hooldamine. Uus tariff.

Lugupeetud korteriomanikud, eluruumide üürnikud,
AS MEKE Sillamäe teatab, et 01.märtsist 2013.aastast eluruumi 1m2 üldpinna teenustasu moodustab 0,3184 eurot
ilma KM-ta (AS MEKE Sillamäe nõukogu 27.11.2012 otsus nr 06-12).
Vajadus suurendada teenustasu määra on tingitud asjaolust, et oluliselt on tõusnud elektri- ja soojusenergia,
mootorikütuse jt hinnad, suurenes kuupalga alammäär, s.h.:

• „Elektrienergia“ - 1 kW*h hind kasvas mitu korda, 2013.aastaks prognoositud hinnatõus – 26%
    (elumajades üldkasutatavate kohtade valgustus, pumpade töö jm).
• „Mootorikütus“ – alates 2008.aastast hinnatõus keskmiselt: diislikütus – 26%, bensiin – 50%
    (traktorite, trimmerite, mootorniidukite, sõidukite jm kulud).
• 1 tonni olmeprügi väljaveo kulud suurenesid (tänavate koristamine, suurgabariitse prügi ja
    jäätmete kogumine elumajade juurde kuuluvalt maa-alalt) 25,56 eurolt (KM-ta) kuni 45,166
    euroni (KM-ta) ühe tonni kohta.
• „Materjalid ja tagavaraosad“ – elumajade ehituskonstruktsioonide, tehniliste võrkude Hooldamine.
• „Töötasu“ - Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäär: 2008.aastal – 278 eurot;
    2012.aastal – 290 eurot; 2013.aastal planeeritud - kuni 320 eurot. Töötasu kasv - 4,3%,
    Arvestades töötajate arvu, kes saavad miinimumpalka, suureneb palgafond.
• Tellitud tööd ja teenused.

AS MEKE Sillamäe arvestab enamike eluruumide omanike majandusliku olukorraga ja maksevõimekusega ning
ettevõte eesmärgiks ei ole oma tegevusest saada tulu, vaid vältida kahjumit.

AS MEKE Sillamäe juhtkond

08.01.2013  Konkurs: Kompleksturvateenuse osutamine

AS MEKE Sillamae kuulutab kavatsusest teostada konkurs:
Kompleksturvateenuse osutamine.
Dokumentid võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni kell 10-00 30.01.2013.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

20.12.2012  Gaasitorustiku kontroll

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostati AS-i MEKE Sillamäe
teeninduses olevate elumajade trepikodades gaasitorustiku kontrolli
  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

05.12.2012  Korterite müük

19. detsembril 2012, kell 14.00 AS MEKE Sillamäe müüb avatud suulisel enampakkumisel eluruume:
1. Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 - 49, üldpindala 21,30 m2,
      5-korruselise maja 3.korrus. Alghind – 3100 eurot.
2. Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 - 97,
      üldpindala 21,20m2, 5-korruselise maja 5.korrus. Alghind – 2900 eurot.
Müügiobjektiga saab tutvuda.

Osavõtutasu - 30 eurot (ei tagastata).
Tagatisraha - 10% müügiobjekti müügihinna algsuurusest kanda üle AS MEKE Sillamäe
arveldusarvele nr 10552000094004 SEB Pank või nr 1120046901 Swedbank
mitte hiljem, kui päev enne enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha arvestatakse ostuhinna hulka. Ülejäänud osalejatele tagastatakse
päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha tuleb tasuda iga objekti kohta eraldi.

Enampakkumise tingimused:
* Müügihind tasutakse enne müügilepingu notariaalset tõestamist või eluasemelaenu võtmise
    puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel.
    Järelmaksu ei rakendata.
* Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu
    tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise päeval peab osaleja esitama:
1. Isikut tõendava dokumendi või selle koopia; juriidiline isik - registrikaardi koopia.
2. Volituse, juhul, kui enampakkumisel osaletakse esindaja vahendusel.
3. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta.

Teave: Sillamäe, Ranna tn 3, kab nr 14, tel 39 71 279 jurist@meke.ee; www.meke.ee

26.11.2012  Gaasitorustiku kontroll

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostati AS-i MEKE Sillamäe
teeninduses olevate elumajade trepikodades gaasitorustiku kontrolli
  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

23.11.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 45
      Kesk tn. 49
      Gagarini tn. 5
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 49
      Gagarini tn. 5
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Kesk tn. 45
      Kesk tn. 49
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 17.12.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

01.11.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst.27
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst.27
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 19.11.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

12.10.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 1
      Kesk tn. 35
      Viru pst.24
      Viru pst.28
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 1
      Kesk tn. 35
      Viru pst.24
      Viru pst.28
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 26.10.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

08.10.2012  Korterite müük

30. oktoobril 2012, kell 14.00 AS MEKE Sillamäe müüb avatud suulisel enampakkumisel eluruume:
1. Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 - 49, üldpindala 21,30 m2,
      5-korruselise maja 3.korrus. Alghind – 3100 eurot.
2. Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 - 97,
      üldpindala 21,20m2, 5-korruselise maja 5.korrus. Alghind – 2900 eurot.
3. Korteriomand Ranna tn. 45-54,
      üldpindala 40,10 m2, 4-korruselise maja 2.korrus. Alghind – 6200 eurot.
Müügiobjektiga saab tutvuda.

Osavõtutasu - 30 eurot (ei tagastata).
Tagatisraha - 10% müügiobjekti müügihinna algsuurusest kanda üle AS MEKE Sillamäe
arveldusarvele nr 10552000094004 SEB Pank või nr 1120046901 Swedbank
mitte hiljem, kui päev enne enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha arvestatakse ostuhinna hulka. Ülejäänud osalejatele tagastatakse
päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha tuleb tasuda iga objekti kohta eraldi.

Enampakkumise tingimused:
* Müügihind tasutakse enne müügilepingu notariaalset tõestamist või eluasemelaenu võtmise
    puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel.
    Järelmaksu ei rakendata.
* Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu
    tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise päeval peab osaleja esitama:
1. Isikut tõendava dokumendi või selle koopia; juriidiline isik - registrikaardi koopia.
2. Volituse, juhul, kui enampakkumisel osaletakse esindaja vahendusel.
3. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta.

Teave: Sillamäe, Ranna tn 3, kab nr 14, tel 39 71 279 jurist@meke.ee; www.meke.ee

13.09.2012  Korterite müük

05. oktoobril 2012, kell 15.00 AS MEKE Sillamäe müüb avatud suulisel enampakkumisel eluruume:
1. Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 - 49, üldpindala 21,30 m2,
      5-korruselise maja 3.korrus. Alghind – 3200 eurot.
2. Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 - 97,
      üldpindala 21,20m2, 5-korruselise maja 5.korrus. Alghind – 3000 eurot.
3. Korteriomand Ranna tn. 45-54,
      üldpindala 40,10 m2, 4-korruselise maja 2.korrus. Alghind – 6300 eurot.
Müügiobjektiga saab tutvuda.

Osavõtutasu - 30 eurot (ei tagastata).
Tagatisraha - 10% müügiobjekti müügihinna algsuurusest kanda üle AS MEKE Sillamäe
arveldusarvele nr 10552000094004 SEB Pank või nr 1120046901 Swedbank
mitte hiljem, kui päev enne enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha arvestatakse ostuhinna hulka. Ülejäänud osalejatele tagastatakse
päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha tuleb tasuda iga objekti kohta eraldi.

Enampakkumise tingimused:
* Müügihind tasutakse enne müügilepingu notariaalset tõestamist või eluasemelaenu võtmise
    puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel.
    Järelmaksu ei rakendata.
* Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu
    tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise päeval peab osaleja esitama:
1. Isikut tõendava dokumendi või selle koopia; juriidiline isik - registrikaardi koopia.
2. Volituse, juhul, kui enampakkumisel osaletakse esindaja vahendusel.
3. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta.

Teave: Sillamäe, Ranna tn 3, kab nr 14, tel 39 71 279, jurist@meke.ee; www.meke.ee

04.09.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Roheline tn. 5
      Viru pst.19
      Kesk tn. 5
      Juri Gagarini tn. 15А
      Kesk tn. 45
      Juri Gagarini tn. 35
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Roheline tn. 5
      Viru pst.19
      Kesk tn. 5
      Juri Gagarini tn. 15А
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 17.09.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

23.07.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 45
      Juri Gagarini tn. 35
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 13.08.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

22.05.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- sillutisriba renoveerimine elumajades:
      Veski tn. 2
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 12.06.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

11.05.2012  Gaasitorustiku kontroll

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostati AS-i MEKE Sillamäe
teeninduses olevate elumajade trepikodades gaasitorustiku kontrolli
  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

11.05.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- energiaaudit elumajale :
      Kesk tn. 15
- katuse renoveerimine elumajas :
      Kesk tn. 15
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 31.05.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


03.05.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 1
      Viru pst. 19
      Ranna tn. 35
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 19
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 24.05.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

24.04.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- sillutisriba renoveerimine elumajades:
      Veski tn. 2
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 14.05.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


19.04.2012   Enampakkumine

07.mail 2012 kell 14.00 AS MEKE Sillamäe müüb avatud suulisel enampakkumisel eluruume:
Korteriomand Valeri Tškalovi tn 29-26, üldpindala 35,10 m2, 3-korruselise maja 4.korrus.

Alghind – 10 500 eurot.

Korter on väga heas seisukorras, ei vaja remonti. Aknad on lõuna poole.
Müügiobjektiga saab tutvuda 27.04.2012 kella 16.00 kuni 17.00
Osavõtutasu - 30 eurot (ei tagastata).
Tagatisraha - 10% müügiobjekti müügihinna algsuurusest kanda üle AS MEKE Sillamäe arveldusarvele
nr 10552000094004 SEB Pank või nr 1120046901 Swedbank mitte hiljem, kui päev enne enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha arvestatakse ostuhinna hulka.
Ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha kolme päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha tuleb tasuda iga objekti kohta eraldi.

Enampakkumise tingimused:
   * Müügihind tasutakse enne müügilepingu notariaalset tõestamist või eluasemelaenu võtmise
    puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel. Järelmaksu ei rakendata.
   * Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu
   tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise päeval peab osaleja esitama:
1. Isikut tõendava dokumendi või selle koopia; juriidiline isik - registrikaardi koopia.
2. Volituse, juhul, kui enampakkumisel osaletakse esindaja vahendusel.
3. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta.

Teave: Sillamäe, Ranna tn 3, kab nr 14, tel 39 71 279 jurist@meke.ee; www.meke.ee

17.04.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- energiaaudit elumajale :
      Kesk tn. 15
- katuse renoveerimine elumajas :
      Kesk tn. 15
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 07.05.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: nadezda.suvorova@meke.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940.


16.04.2012  Enampakkumine

05.mail 2012 AS MEKE Sillamäe müüb avatud suulisel enampakkumisel eluruume:
1. Korteriomand Ivan Pavlovi tn 9 - 35, üldpindala 40m2,
  5-korruselise maja 4.korrus. Alghind – 7000 eurot.
Müügiobjektiga saab tutvuda 25.04.2012 kella 10.00 kuni 11.00

2. Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 - 97, üldpindala 21,20m2,
   5-korruselise maja 5.korrus. Alghind – 3200 eurot.
Müügiobjektiga saab tutvuda 26.04.2012 kella 13.00 kuni 14.00

Osavõtutasu - 30 eurot (ei tagastata).
Tagatisraha - 10% müügiobjekti müügihinna algsuurusest kanda üle AS MEKE Sillamäe
arveldusarvele nr 10552000094004 SEB Pank või nr 1120046901 Swedbank mitte hiljem,
kui päev enne enampakkumise läbiviimist.Tagatisraha arvestatakse ostuhinna hulka.
Ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha kolme päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.
Tagatisraha tuleb tasuda iga objekti kohta eraldi.

Enampakkumise tingimused:
 *  Müügihind tasutakse enne müügilepingu notariaalset tõestamist või eluasemelaenu võtmise
   puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel. Järelmaksu ei rakendata.
 *  Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu
   tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise päeval peab osaleja esitama:
1. Isikut tõendava dokumendi või selle koopia; juriidiline isik - registrikaardi koopia;
2. Volituse, juhul, kui enampakkumisel osaletakse esindaja vahendusel;
3. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta;

Teave: Sillamäe, Ranna tn 3, kab nr 14, tel 39 71 279, jurist@meke.ee; www.meke.ee

04.04.2012  Gaasitorustiku kontroll

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostati AS-i MEKE Sillamäe
teeninduses olevate elumajade trepikodades gaasitorustiku kontrolli
  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

30.03.2012  Rendile anda

AS MEKE SILLAMAE annab rendile pinna aadressil
      V.Tškalovi tn 1
      Ranna tn 3
poorduda Ranna tn 3, Sillamae, kаb.nr. 18, tel.39 71 860

20.03.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe jätkab võtma hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 59
      Viru pst. 22а
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 59
      Viru pst. 22а
- katuse renoveerimine elumajas :
      Viru pst. 22а
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 04.04.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

29.02.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe jätkab võtma hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 39A
      Viru pst. 9
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 39A
      Viru pst. 9
- sillutisriba renoveerimine elumajades :
     Juuri Gagarini tn. 1
      Juuri Gagarini tn. 3
- katuse renoveerimine elumajas :
      Geoloogi tn. 8/1
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 8.03.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

02.02.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 39A
      Viru pst. 9
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 39A
      Viru pst. 9
- sillutisriba renoveerimine elumajades :
     Juuri Gagarini tn. 1
     Juuri Gagarini tn. 3
- katuse renoveerimine elumajas :
      Geoloogi tn. 8/1
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 28.02.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940.

12.01.2012  Gaasitorustiku kontroll

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostati AS-i MEKE Sillamäe
teeninduses olevate elumajade trepikodades gaasitorustiku kontrolli
  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

09.01.2012  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajas:
      Ranna tn. 45
      Roheline tn. 1
      Tškalovi tn. 29
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajas üldkasutatavates kohtades:
      Ranna tn. 45
      Roheline tn. 1
      Tškalovi tn. 29
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 23.01.2012.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940.
AS MEKE Sillamäe kuulutab ostukavatsusest soetada arvuti,
hinnapakkumisi võib asmeke@estpak.ee

28.11.2011  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajas:
      Viru pst. 37C
      Gagarini tn. 11
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajas üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 37C
      Gagarini tn. 11
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 15.12.2011.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

07.11.2011  Kaks arvet

Lugupeetud korterite omanikud ja üürnikud,
Alates arvestusperioodist - oktoober 2011, väljastab AS MEKE Sillamäe Teile kaks arvet:
     AS MEKE Sillamäe poolt osutatud teenuste eest
     AS Sillamäe SEJ poolt osutatud teenuste eest (küte ja veesoojendus)
Palume Teid pangaülekandega arvete tasumisel märkida maksekorraldusele kindlasti VIITENUMBER.
VIITENUMBRID Teie arvetel on erinevad.
Soovitame Teil sõlmida otsemaksekorralduse lepingud AS-s SWEDBANK või AS-s SEB PANK.
Maksjad, kes on varem sõlminud arvete tasumiseks otsekorralduse lepingu AS-ga SWEDBANK,
teadke, Teie leping kehtib ka uute arvete maksmisel (uusi lepinguid sõlmida ei ole vaja!).

21.10.2011  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe kuulutab lumefreesi hanke konkursi
linnaterritooriumi käsikoristamiseks.
Taiendav info 5545311

06.10.2011  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajas:
      Tskalovi tn. 16
      Tskalovi tn. 27
      Gorki tn.5
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajas üldkasutatavates kohtades:
      Tskalovi tn. 16
      Tskalovi tn. 27
      Gorki tn.5
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 21.10.2011.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

13.09.2011  Gaasitorustiku kontroll

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostati AS-i MEKE Sillamäe
teeninduses olevate elumajade trepikodades gaasitorustiku kontrolli
  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

15.08.2011  Korterite müük

AS MEKE Sillamäe müüb avalikul suulisel enampakkumisel järgmised eluruumid:
* korteriomand Kesk tn 9-42, Sillamäe (registriosa 2858208),
1-toaline, 29,6 m2, 1.korrus.
Alghind: 2 200 eurot. Ruumiga on võimalik tutvuda 22.08.2011 kell 14.00
* korteriomand Gagarini tn 3-15, Sillamäe (registriosa 3220408),
1-toaline, 28,6 m2, 4.korrus.
Alghind: 2 200 eurot. Ruumiga on võimalik tutvuda 23.08.2011 kell 14.00
* korteriomand Kalda tn 22-18, Sillamäe (registriosa 1889208),
1-toaline, 31,9 m2, 1.korrus.
Alghind: 2 200 eurot. Ruumiga on võimalik tutvuda 23.08.2011 kell 15.00
Osavõtutasu 30 eurot (ei tagastata).
Osavõtutasu ja tagatisraha - 10% algsummast kanda üle AS MEKE Sillamäe
a/a 10552000094004 SEB pangas või a/a 1120046901 Swedpangas mitte hiljem,
kui päev enne avaliku enampakkumise korraldamist.
Tagatisraha arvestatakse korteri müügihinna hulka.
Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul.
Tagatisraha tasutakse iga müügiobjekti kohta eraldi.
Eluruumide müügi põhitingimused:
- ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu allkirjastamist või eluasemelaenu
võtmise puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel.
Järelmaksu ei rakendata;
- müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande
muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.
Osavõtjatel tuleb enampakkumise toimumise päeval esitada järgmised dokumendid:
1) isikut tõendav dokument ja selle koopia,
juriidilistel isikutel – Äriregistri kaardi koopia;
2) enampakkumisel osalemise volitusi tõendav dokumen
(osalemine esindajana enampakkumisel);
3) maksekorralduste koopiad, mis kinnitavad osavõtutasu ja tagatisraha ülekandmist.
Täiendav informatsioon: Sillamäe, Ranna tn 3, kab 14, tel 39 71 279;
jurist@meke.ee; www.meke.ee

08.08.2011  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst 28
      Kooli tn 5
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst 28
      Kooli tn 5
- elumajade fassaadi remont
      Kooli tn 5
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 29.08.2011.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe


11.07.2011  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajas:
      Viru pst. 39а
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajas üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 39а
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 25.07.2011.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

27.06.2011  Gaasitorustiku kontroll

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt teostab AS-i MEKE Sillamäe
teeninduses olevate elumajade trepikodades gaasitorustiku kontrolli
  Aruande kontrollimist ja kõrvaldamist gaasilekkeid

07.04.2011  ENAMPAKKUMISED

Narva kohtutäitur Andrei Krek müüb enampakkumise teel järgmine vara:
21.04.2011. a kell 11.30 V. Kurlenkov'ile (sünd 1958) kuuluva korteriomandi:
Sillamäe, Kesk 16-1 (33,1 m², mis on kantud Viru MK KO Ida-Viru jsk registriossa nr 3226208,
katastritunnusega 73501:009:0006).
Kinnistu on koormatud kinnistusregistri III jaos käsutamise keelumärgetega AS Meke Sillamäe
ja AS Bigbank kasuks (mõlemad kuuluvad kustutamisele peale enampakkumist)
ning IV jaos hüpoteegiga summas 121000,00 kr AS Bigbank kasuks (kuulub kustutamisele peale enampakkumist).
Varaga tutvumine toimub 15.04.2011. a kell 11.30 selle asukohas.
Võlgnik peab tagama sissepääsu kinnisasjaga tutvumiseks nimetatud ajal.
Kinnisasja alghind on 7'730,00 EUR.
Info: Puškini 14
tel 35 603 93
andrei.krek@taitur.just.ee

04.04.2011  Energiaaudit. Hinnapakkumite vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest tellida Energiaaudit
ettevõte haldamisel olevale elumajale Gagarini tn.35.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 19.04.2011.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

15.03.2011  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst. 8
      Viru pst. 31
      Kesk tn. 18
      Kesk tn. 20
      Kesk tn. 33
- trepikodade ukse valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 33
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 8
      Viru pst. 31
      Kesk tn. 33
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Viru pst. 8
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 31.03.2011.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

11.02.2011  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 33
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 28.02.2011.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 3971940

21.01.2011  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst. 25
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 25
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 31.01.2011.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

29.11.2010  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 45
      Kesk tn. 47
      Kesk tn. 49
      Ranna tn. 33
      Mihhail Rumjantsevi tn. 1
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 45
      Kesk tn. 47
      Kesk tn. 49
      Ranna tn. 33
      Mihhail Rumjantsevi tn. 1
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Kesk tn. 45
      Kesk tn. 47
      Kesk tn. 49
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 30.12.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

01.11.2010  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Ranna tn. 45
      Ranna tn. 47
      Ranna tn. 49
      Veski tn.4
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Ranna tn. 45
      Ranna tn. 47
      Ranna tn. 49
      Veski tn.4
      Kajaka tn.24
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Veski tn.4
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 20.11.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

20.10.2010  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
-katusekorruse soojuseisolatsioon aadressil:
      Vladimir Majakovski tn.15
Tehniline ülesanne ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 15.11.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

09.09.2010  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elumaja katuse vitraazi renoveerimine:
      Kesk tn. 53
Tehniline ülesanne ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 30.09.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

16.06.2010  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine,
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kajaka tn. 24
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 30.06.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

10.05.2010  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe pikendatakse kuni 27. mai 2010.a. vastuvõtu hinnapakkumisi,
teatas 29. aprill 2010.a.

29.04.2010  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi
- elumaja katuse renoveerimine:
      Kesk tn. 1
      Kesk tn. 7
      Kesk tn. 25
      Vladimir Majakovski tn.15
      Valeri Tškalovi tn. 2
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Kesk tn. 1
      Kesk tn. 16
      Kesk tn. 39а
      Kesk tn. 53
      Kesk tn. 55
      Kesk tn. 59
      Viru pst. 8
      Viru pst. 24
      Viru pst. 27
      Juri Gagarini tn. 11
      Ivan Pavlovi tn .7
      Maksim Gorki tn. 5
      Veski tn.2
      Valeri Tškalovi tn. 16
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 16
      Kesk tn. 39а
      Kesk tn. 53
      Kesk tn. 59
      Viru pst. 8
      Viru pst. 22a
      Viru pst. 24
      Viru pst. 27
      Juri Gagarini tn. 11
      Maksim Gorki tn. 5
      Veski tn.2
      Valeri Tškalovi tn. 16
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Kesk tn. 16
      Kesk tn. 39а
      Kesk tn. 55
      Kesk tn. 59
      Viru pst. 8
      Juri Gagarini tn. 11
      Ivan Pavlovi tn .7
      Veski tn.2
      Valeri Tškalovi tn. 8
      Valeri Tškalovi tn. 16
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 14.05.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

14.04.2010  Elumajade fassaadi remont

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada töid
elumajade fassaadi remont:
      Viru pst. 27
      Juri Gagarini tn. 15a
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni kell 10-00 05.05.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

14.04.2010  Kompleksturvateenuse osutamine

AS MEKE Sillamae kuulutab kavatsusest teostada konkurs:
Kompleksturvateenuse osutamine
Dokumentid võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni kell 10-00 05.05.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
Täiendav info telefonil: 39 71 940

22.02.2010  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu
elumajade pehmete katuste renoveerimise hinnapakkumisi:
      Viru pst. 17A
      Viru pst. 9
      Viru pst. 25
      Viru pst. 18
      Gagarini tn. 15A
Tehnilised ülesanded ja tingimused võib saada aadressil:
kabinet nr. 20, Ranna tn. 3, Sillamäe.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 09.03.2010.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

25.01.2010  Teenindusariifide muutmine alates 01.veebruarist 2010.a.

Lugupeetud üürnikud ja korteriomanikud teatame,
et alates 01.veebruarist 2010.a. on 1 m2 üldpinna ülalpidamistasu AS MEKE Sillamäe teenindusel olevates elumajades kinnitatud järgmiselt:
5,50 krooni koos käibemaksuga.
3,98 ЕЕК - ilma vanni ja sooja veeta elumajades.

08.01.2010  Otsekorraldus

SWEDBANK otsekorraldusega saate oma AS MEKE Sillamäe arveid tasuda.
Otsekorralduse saajaid saate vaadata internetipangas lepingu sõlmimisel
või küsida kontoris.

12.11.2009  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu Ranna tn.3 hoonesse (Sillamäe linn)
tuletõrje ukse (klass EI30) paigalduse hinnapakkumisi.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 30.11.2009.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

14.08.2009  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe võttab vastu Ranna tn.3 hoonesse (Sillamäe linn)
automaatse tulehäiresignalisatsiooni paigalduse hinnapakkumisi.
Hinnapakkumisi võib esitada kuni 15.09.2009.a.
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

10.08.2009  Enampakkumise auto müügiks.

AS MEKE Sillamäe korraldab avaliku enampakkumise auto GAZ-52 müügiks, v.a. 1979, bensiinikütus.
Alghind 3 500.- krooni. Osalustasu – 100 krooni (ei kuulu tagastamisele).
Enampakkumine toimub 31.08.2009.a. kell 10.00 aadressil: Ranna tn 3 Sillamäe.
Enampakkumise korraldamise ja osaluse tingimustega võib tutvuda ülaltoodud aadressil, kabinet nr. 20, tel. 39 71 940
Auto vaatluseks helistage eelnevalt telefonil: 55 45 311.

25.03.2009  Energiamärgised. Hinnapakkumised esitamine on lõpetatud.

Seoses tööde alustusega vormistamiseks energiamärgised ettevõte haldamisel olevatele elumajadele ja hoonetele, Hinnapakkumised esitamine on lõpetatud.

01.03.2009  Elektrivarustumine: Ranna tn. 29, 35 - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Ranna tn. 35
      Ranna tn. 29
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

10.02.2009  Aknad, elektrosüsteemid, katused - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade ja keldrikorruse akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst. 18
      Viru pst. 20
      Ranna tn. 25
      Ranna tn. 49
      Kesk tn. 18
      Kesk tn. 20
      Kesk tn. 35
      Tškalovi tn. 12
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 35
      Ranna tn. 45
      Rumjantsevi tn. 10
- elumaja katuse renoveerimine:
      Viru pst. 28
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

09.01.2009  Hinnapakkumiste vastuvõtt

AS MEKE Sillamäe kuulutab ostukavatsusest soetada 2 arvutit ja sülearvuti.
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

08.01.2009  Aknad, elektrosüsteemid, katused, fassaadi remont, varikaitsed.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst. 4
      Viru pst. 8
      Viru pst. 12
      Kesk tn. 55
      Gagarini tn. 11
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 4
      Viru pst. 8
      Viru pst. 12
      Viru pst. 18
      Gagarini tn. 11
- elumaja katuse renoveerimine:
      Viru pst. 18
- elumaja paneelivaheliste sõlmede tihendamine:
      Viru pst. 18
- elumaja trepikodade varikatuste renoveerimine:
      Kesk tn. 55
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

07.01.2009  Energiamärgised. Hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest tellida energiamärgised
ettevõte haldamisel olevatele elumajadele ja hoonetele.
Hinnapakkumised energiamärgiste kohta esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

06.01.2009  Elumajade liftikabiinid vahetus.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest vahetada välja järgmiste elumajade liftikabiinid
ja paigaldada vandalismivastased juhtimispuldid:
      Kesk tn. 1, 7
      Tškalovi tn. 2
      Viru pst. 20/1, 22/1
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

05.12.2008  Katused, fassaadid - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi:
- elumaja katuse renoveerimine:
      Viru pst. 37/1
- elumajade paneelivaheliste sõlmede tihendamine ja purustatud fassaadi taastamine:
      Gagarini tn. 15А
      Veski tn. 2, 4
      Viru pst. 37/1
      Viru pst. 37/3
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

28.11.2008  Elumajade pehme katuse renoveerimine

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elumajade pehme katuse renoveerimine:
      Veski tn. 4
      Kajaka tn. 8
- elumajade kiltkivikatuste renoveerimine:
      Gorki tn. 7
      Ranna tn. 27
      Kesk tn. 29
      Majakovski tn. 15
      Majakovski tn. 12 (hoone)
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

26.11.2008  Ajalooline elamufondi renoveeremine

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada järgmisi töid miljööväärtuslikel
aladel asuvates elamutes:
- akende vahetamine trepikodades;
- välisuste paigaldamine trepikodades.
Nõuded:
      materjal - puit
      säilitades hoonestuse arhitektuurse ilme.
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

25.11.2008  Viru pst. 25, 33 - sillutisriba ja trepi remonti

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada elumajade Viru pst 25, 33 territooriumidel:
- sillutisriba ja trepi remonti;
- betoonplaatidest tänavakatendi paigaldust.
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

07.11.2008  Aknad, elektrosüsteemid, katused - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst. 33, 25
      Kesk tn. 43
      Gagarini tn. 1
      Ranna tn. 25
      Ranna tn. 49
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 33, 25
      Viru pst. 37/3
      Kesk tn. 43
      Gagarini tn. 1
      Rumjantsevi tn. 1
      Ranna tn. 25
      Ranna tn. 49
- elumajade katuse renoveerimine:
      Kesk tn. 39А
      Veski tn. 2
      Viru pst. 9
      Viru pst. 33
      Viru pst. 37/3
- elumaja paneelivaheliste sõlmede tihendamine:
      Kesk tn. 39А
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

05.11.2008  Veski tn. 2 katuse - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elumaja katuse renoveerimine:
      Veski tn. 2
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

23.10.2008  Enampakkumise traktori müügiks.

AS MEKE Sillamäe korraldab avaliku enampakkumise traktori LTZ-60 müügiks, v.a. 1999, diislikütus.
Alghind 15000.- krooni. Osalustasu – 100 krooni (ei kuulu tagastamisele).
Tagatisraha – 1500 krooni. Enampakkumise võitjale loetakse tagatisraha ostusumma hulka.
Enampakkumine toimub 06.11.2008.a. kell 10.00 aadressil: Ranna tn 3 Sillamäe.
Enampakkumise korraldamise ja osaluse tingimustega võib tutvuda ülaltoodud aadressil, kabinet nr. 20, tel. 39 71 940
Traktori vaatluseks helistage eelnevalt telefonil: 55 45 311.

24.09.2008  Ranna tn. 45 korteri nr. 54 - oksjon

AS MEKE Sillamäe kuulutab avaliku enampakkumise eluruumi müügiks:
       Korteriomand, kinnistu registritunnus 44735054554,
       Ranna tn. 45 krt. 54, Sillamäe linn, 2 tuba, 2.korrus, üldpindala 40,1 m2.
       Alghind - 170 000 krooni.
Alghinna hulka kuulub korteüüri ja kommunaalteenuste võlasumma.
Enampakkumisest osavõtutasu – 500 krooni (ei tagastata). Tagatisraha – 10% eluruumi alghinnast.
Suuline enampakkumine toimub 14.oktoobril 2008.a. kell 10.00 aadressil: Ranna tn 3 Sillamäel, AS MEKE Sillamäe haldushoones.
Osalejatel esitada komisjonile enampakkumise päeval järgmised dokumendid:
Osalustasu ja tagatisraha peavad laekuma ülalnimetatud pangaarvele mitte hiljem, kui kella 12-ks 13.oktoobril 2008.a.
Ajatatud makse on lubamatu.
Tagatisraha loetakse ostja ostuhinna hulka.
Kulutused, mis on seotud notariaaltoimingute ja kannete tegemisega kinnistusraamatusse tasub ostja.
Ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast tulemuste kinnitamist AS MEKE Sillamäe komisjoni poolt.
Täiendava info saamiseks ning enampakkumisele kuulutatud vara ülevaatuseks pöörduge: AS MEKE Sillamäe, Ranna tn. 3, kab. 14, tel. 39 71 279

01.09.2008  Aknad, elektrosüsteemid, varikaitsed - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade akende valmistamine ja paigaldamine elumajades:
      Viru pst. 4, 25
      Kesk tn. 43
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Viru pst. 4, 25
      Kesk tn. 43
- trepikodade varikatuste valmistamine ja paigaldamine:
      Kesk tn. 43
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

04.08.2008  Komplekti talvist eririietust - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest osta 30 komplekti meeste talvist eririietust, komplekti kuulub:
Eririietust iseloomustab: töö ruumi sees ja väljas talvisel ajal.
Materjal – vett tõrjuv.
Soojusmaterjan – süntepoon.
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

28.07.2008  Hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi ettevõte haldamisel olevate elamute remonditööde teostamiseks:
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

28.07.2008  AS MEKE Sillamäe ostab traktori, 80 hj.

Ettepanekud esitada e-mailile: asmeke@estpak.ee

20.07.2008  Elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi:
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Tškalovi tn. 9
      Kesk tn. 13
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

14.06.2008  Enampakkumise traktori müügiks.

AS MEKE Sillamäe korraldab avaliku enampakkumise
traktori LTZ-60 müügiks, v.a. 1999, diislikütus.
Alghind 20000.- krooni. Osalustasu – 100 krooni (ei kuulu tagastamisele). Tagatisraha – 2000 krooni. Enampakkumise võitjale loetakse tagatisraha ostusumma hulka.
Enampakkumine toimub 10.07.2008.a. kell 10.00 aadressil: Ranna tn. 3, Sillamäe.
Enampakkumise korraldamise ja osaluse tingimustega võib tutvuda ülaltoodud aadressil, kab. nr. 20, tel. 39 71 940
Traktori vaatluseks helistage eelnevalt telefonil: 55 45 311

02.06.2008  Varikaitsed, katused, paneelidevaheliste sõlmede tihendamine.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi:
- trepikodade varikatuste valmistamine ja paigaldamine:
      Kesk tn.18, 20, 45
      Ranna tn. 45
- elumajade katuse renoveerimine:
      Viru pst. 13, 33
      Kesk tn. 39A
- paneelidevaheliste sõlmede tihendamine:
      Kesk tn. 39A
      Viru pst. 13, 19
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

09.05.2008  Pühadeõnnitlus

09. mai 2008.aasta
Õnnitlused veteranidele – linna elanikele!

18.04.2008  Aknad, elektrosüsteemid, katused - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe võttab vastu hinnapakkumisi:
- akende valmistamine ja paigaldamine trepikodades:
      Kesk tn. 7
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Kajaka tn. 18, 25
      Tškalovi tn. 9
      Rumjantsevi tn. 5, 7, 8, 9
      Kesk tn. 7, 13, 16, 45
- elumajade katuse renoveerimine:
      Kalda tn. 22
      Viru pst. 9, 19, 24
      Ranna tn. 25, 27, 31, 35, 37, 39
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

17.04.2008  Tškalovi tn. 13 - elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimine.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid elumaja üldkasutatavates kohtades:
      Tškalovi tn. 13
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

10.04.2008  Enampakkumise traktori müügiks.

AS MEKE Sillamäe korraldab avaliku enampakkumise
traktori LTZ-60 müügiks, v.a. 1999, diislikütus.
Alghind 30000.- krooni. Osalustasu – 100 krooni (ei kuulu tagastamisele). Tagatisraha – 3000 krooni. Enampakkumise võitjale loetakse tagatisraha ostusumma hulka.
Enampakkumine toimub 29.04.2008.a. kell 10.00 aadressil: Ranna tn. 3, Sillamäe.
Enampakkumise korraldamise ja osaluse tingimustega võib tutvuda ülaltoodud aadressil,kab. nr. 20, tel. 39 71 940.
Traktori vaatluseks helistage eelnevalt telefonil: 55 45 311

04.04.2008  Elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Rumjantsevi tn. 12
      Kajaka tn. 18
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

02.04.2008  Katuse renoveerimine, elektrivarustuse süsteemi 1.trepikoja

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid elumaja 1.trepikoja üldkasutatavates kohtades:
      Tškalovi tn. 12
- elumaja katuse renoveerimine:
      Viru pst. 31
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

31.03.2008  Tariifide muutmine alates 01.maist 2008.a.

Lugupeetud üürnikud ja korteriomanikud teatame,
et alates 01.maist 2008.a. on 1m2 üldpinna ülalpidamistasu AS MEKE Sillamäe teenindusel olevates elumajades kinnitatud järgmiselt:
Tariifide muutmine on seotud elektri- ja soojusenergia, bensiini -ja diislikütuse, prügi väljaveo hindade tõusuga.

20.03.2008  Pavlovi tn. 9 elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid elumaja üldkasutatavates kohtades:
      Pavlovi tn. 9
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

10.03.2008  Pavlovi 7, Kesk 45, Kesk 55 - elektrivarustuse süsteem

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid elumajade üldkasutatavates kohtades:
      Pavlovi tn. 7
      Kesk tn. 45, 55
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

03.03.2008  Katuse, fassaadi soojustamine - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elumaja katuse renoveerimine:
      Kooli tn. 5
- elumajade fassaadi soojustamine:
      Viru tn. 13
      Roheline tn. 1
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

29.02.2008  Aknad, elektrosüsteemid - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid elumaja üldkasutatavates kohtades:
      Gagarini tn. 3
- akende valmistamine ja paigaldamine trepikodades:
      Gagarini tn. 3
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

20.02.2008  Elumajade katuse renoveerimine

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elumajade katuse renoveerimine:
      Gagarini tn. 33
      Viru pst. 9A
      Ranna tn. 45
Hinnapakkumised esitada
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

15.02.2008  Viru pst. 27 katuse renoveerimine - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada elumaja katuse renoveerimine:
      Viru tn. 27
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

14.02.2008  Kesk tn. 20 elektrosüsteem - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid elumaja üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 20
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe,
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

11.02.2008  Kesk tn. 18 elektrosüsteem - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimistöid elumaja üldkasutatavates kohtades:
      Kesk tn. 18
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

14.01.2008  Tehnilise Kontrollikeskuse korraldus

Lugupeetud eluruumide omanikud ja üürnikud teatame, et täites Tehnilise Kontrollikeskuse ettekirjutist hakkab AS MEKE Sillamäe teostama vajalikke gaasivõrgu remonditöid, et likvideerida gaasi leke AS MEKE halduses olevate elumajade trepikodades. Teostatud tööde maksumus jaotatakse remonditava elumaja korteriomanike vahel. Nimetatud maksumus on ühekordne ning see kajastatakse arve real "AS MEKE teenused".

02.01.2008  Gagarini tn. 11 - katuse, Kesk tn. 45 - aknad.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada:
- elumaja katuse renoveerimine:
      Gagarini tn. 11
- akende valmistamine ja paigaldamine trepikodades:
      Kesk tn. 45
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

21.12.2007  

Kallid sillamäelased!

Lähenevad pühad, mis avavad uksed lootuste ja rõõmude maailma..
Soovime südamest, et nende uste taga ootavad teid ja teie lähedasi tugev tervis, küllus, heaolu ning hulk meeldivaid üllatusi..
Häid Jõulupühi ja Head Uut Aastat!!


30.11.2007  Tškalovi tn. 2 aknad - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada akende valmistamine ja paigaldamine trepikodades:
      Tškalovi tn. 2
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940

10.10.2007  Viru tn. 20 aknad - hinnapakkumiste vastuvõtt.

AS MEKE Sillamäe kuulutab kavatsusest teostada akende valmistamine ja paigaldamine trepikodades:
      Viru tn. 20
Hinnapakkumisi võib esitada ühe kuu jooksul
aadressil: kabinet nr. 20, Ranna tn 3, Sillamäe
e-mail: asmeke@estpak.ee
Täiendav info telefonil: 39 71 940