AS MEKE Sillamäe – aktsiaselts "Sillamäe linna Munitsipaalne Elamu-Kommunaalettevõte".
AS MEKE Sillamäe on asutatud 1997.aastal Sillamäe Linnavalitsuse vara baasil.
    Juriidiline aadress: Ranna tn. 3, Sillamäe, 40202, Eesti Vabariik
    Reg. kood: 10337120
    KMKR EE: 100143647
    Telefon: 3924081
    e-mail: asmeke@estpak.ee

Juhatuse liige: Galina Burkova
Nõukogu liikmed:
   Boriss Kossarev
   Mihhail Mozgov
   Anatoli Vihharev
   Anton Makarjev
   Jelena Kutsenko
Audiitorid: Juri Nedaškovski, Tatjana Minzatova - Audest Audiitorteenuste OÜ

Ettevõte on moodustatud eesmärgil osutada teenuseid Sillamäe linna territooriumil füüsilistele ja juriidilistele isikutele. AS MEKE Sillamäe teenindab 68 KÜ, 2 elumaja.
Elumaja ülalpidamiskuludeks arvestatud vahendite arvelt teostatakse:

- Järgmiste tehniliste võrkude teenindamist:
- Igapäevast elumajade territooriumide koristamist:
- Elumaja ehituskonstruktsioonide teenindamine:
- Tasutakse elumajade keldriruumides teostatavad desifitseerimistööd.
- Tasutakse elumajade valgustus üldkasutatavates kohtas (trepikojad, keldrid, soojussõlmed).
- Peetakse elanike isikukontoid ja arveldust elanikega:
Remondifondi kogutud vahendite arvelt teostatakse metallist uste paigaldust trepikodadesse, katuse ja fassaadi remonti.
Kogusmisfond moodustatakse korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel, et kaasfinantseerida:
    katuse renoveerimine,
    elumaja üldkasutatavates kohtades asuva elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimist,
    akende vahetust trepikodades,
    seinte ja fassaadide soojustamist,
    trepikodade remonti,
    soojussõlmede ja veevarustuse süsteemi rekonstrueerimist ,
    varikatuste paigaldamist,
    postkastide paigaldamist.
Peale elumajade teenindamise teostab ettevõte ka teisi töid.
Osutab elumajade territooriumide ja trepikodade koristusteenust,
korteriühistutele ja kõrvalistele organisatsioonidele remonditöid.

Oma tegevuses AS MEKE Sillamäe juhindub kehtivatest õigusaktidest, äriseadustikust ja aktsiaseltsi põhikirjast.
Ettevõte andmed on toodud registris:

E-äriregister

AS MEKE Sillamäe püüab olla efektiivne ettevõte kinnisvara haldaja,
oma töös osutada tähelepanu klintide teenindamisele kvaliteedile, teenustele ning säästva keskkonna säilitamisele.