AS MEKE Sillamäe müüb

17. augustil 2020, kell 13.00 AS MEKE Sillamäe müüb avatud suulisel enampakkumisel eluruume:

Korteriomand Valeri Tškalovi tn 12 – 45, üldpindala 21,30 m2, 5-korruselise maja 2.korrus.

Asukoht https://goo.gl/maps/optumWiYP53MfHuX7

Alghind – 2300 eurot.

Müügiobjektiga saab tutvuda.

Osavõtutasu – 30 eurot (ei tagastata).

Tagatisraha – 10% müügiobjekti müügihinna algsuurusest kanda üle AS MEKE Sillamäe arveldusarvele ЕЕ421010552000094004 SEB Pank või ЕЕ472200001120046901 Swedbank mitte hiljem, kui päev enne enampakkumise läbiviimist.

Tagatisraha arvestatakse ostuhinna hulka. Ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha kolme päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.

Tagatisraha tuleb tasuda iga objekti kohta eraldi.

Enampakkumise tingimused:

* Müügihind tasutakse enne müügilepingu notariaalset tõestamist või eluasemelaenu võtmise

puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel. Järelmaksu ei rakendata.

* Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu

tasumisega seotud kulud kannab ostja.

Enampakkumise läbiviimise päeval peab osaleja esitama:

  1. Isikut tõendava dokumendi või selle koopia; juriidiline isik – registrikaardi koopia;

  2. Volituse, juhul, kui enampakkumisel osaletakse esindaja vahendusel;

  3. Maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta;

Teave: Sillamäe, Ranna tn 3, kab nr 14, tel 39 71 279

jurist@meke.ee; www.meke.ee

Ettepanekud Sillamäe linna arengukavasse 2020-2024

MEKE Sillamäe AS on aastaid tegelenud linna elamumajanduse hoolduse ja haldamisega ning elumajade- ja linnapiirkondade koristamisega. Iga-aastaselt tegeledes elamu- ja kvartalivaheliste läbisõiduteede ekspluateerimisega seotud probleemidega, teeme ettepaneku täiendada linna arengukava põhivajaduste nimekirja, täpsustades aadresse, ajakava ja summasid: Soovitame kavandada avaliku parkimisala ehitust vanas linnaosas. Parkimist Kajaka tänaval (lammutatud maja nr…

Silpower AS teatab.

Silpower AS teatab, et seoses uue soojuelektrijaama ühendamisega võrkudega katkestatakse soojusenergiaga varustamine alates  01.06.2020.a. kella 0.00-st kuni 05.06.2020.a. kella 24-ni. AS Silpower vabandab võimalike ebamugavuste pärast  seoses katkestusega soojusenergiaga varustamisel. Lisainformatsioon telefonil: 53433162. Operatiivne mobiiltelefon 53433162.

Lugupeetud külastajad, partnerid, kliendid ja sõbrad!

Viiruse kiire levik on muutnud meie suhete vormi, hakkasime rohkem suhtlema e-posti ja telefonivestluste kaudu. Tänu teie mõistvale suhtumisele suutsime luua turvarežiimis koostöö. Ranged piirangud muutuvad ainult osaliselt alates 18. maist, kuid põhilised turvanõuded kehtivad endiselt. Lähtudes eelolevast soovitame hoiduda isiklikest visiitidest MEKE kontorisse ja nagu varemgi lahendada probleemid e-posti…